Allmänna villkor.

Dessa är våra allmänna villkor och gäller från och med 2017-10-30. Anmälan är bindande och när du skickar in en anmälan är du skyldig att följa våra allmänna villkor.

Anmälan

Antagningsbesked lämnas per email. När du skickat in din anmälan sänds en bekräftelse per email till angiven mailadress. I och med utsänd bekräftelse räknas din anmälan som bindande. En skriftlig avanmälan krävs vid avanmälning. Se avsnitt om avanmälan.

Privatlektion

Efter inskickad intresseanmälan kontaktar vi dig för bokning av tid. Vid bokning av 10 timmar eller färre skall samtliga timmar bokas in inom 3 månader efter inbetalningen av kursavgiften. Vid bokning av fler än 10 timmar skall samtliga timmar bokas in inom 6 månader efter inbetalningen av kursavgiften. Har timmarna inte bokats inom ovanstående tidsram så har de blivit förbrukade.

Avanmälan

Avanmälan måste göras skriftligen till AP Academy för att godkännas, antingen via post eller mail. Avanmälan som är AP Academy tillhanda minst 30 dagar före kursstart kan göras utan särskilda skäl och till en administrativ avgift på 15% av den totala kursavgiften. En utbildning eller vara köpt till kampanjpris återbetalas ej vid avbokning. Avanmälan som är AP Academy tillhanda 29 dagar före kursstart eller senare kan göras med giltiga skäl som exempelvis sjukdom eller akuta nödsituationer som omöjliggör studier. Läkarintyg eller annat intyg från oberoende part ska bifogas. En utredning görs i förekommande fall. Eleven behåller sin plats under pågående utredning. Vid godkänd avanmälan tillkommer en administrativ avgift (30 % av den totala kursavgiften) plus full kursavgift för den tid eleven varit inskriven som studerande vid skolan ska betalas. Vid avanmälan utan giltiga skäl kvarstår fullständigt betalningsansvar. Uppskov till nästa termin är möjlig i mån av plats, till en avgift på 2,500 kr. Uppskov är enbart möjligt före kursens start. Vid uppskov kvarstår fullständig betalningssansvar även vid en avanmälan. Avanmälan utan giltiga skäl efter kursstart påverkar inte träffat avtal om betalningsansvar. Skolan avgör om det finns giltiga skäl för avanmäla . Frånvaro räknas inte som avanmälan.

Avanmälan privatlektion

En skriftlig avanmälan krävs vid avanmälning. Efter att avgiften betalats in är bokningen bindande. Vid sjukdom/behov av att ändra tid skall detta meddelas skriftligen senast 24 h före bokad tid. Frånvaro räknas inte som avanmälan.

Relegering

Bedöms elevens uppträdande som opassande för skolan, kommer en utredning samt diskussion i samråd med eleven ske. AP Academy reserverar sig rätten att relegera eleven. Samtliga avgifter ska betalas omgående vid relegeringen.

Pris och betalningsvillkor

Kursavgift

Kursavgift och betalningsvillkor hanteras av vår samarbetspartner Klarna. Vänligen se Klarnas villkor för betalning av din kursavgift. För återbetalning av kursavgift se avanmälan.

Betalningsvillkor vid privatlektioner, skräddarsydda kurser samt bokning av studiotid

Vid betalning med faktura skall den totala avgiften vara betald före första kurstillfälle/bokad tid. Vid betalning med kort eller kontanter skall den totala avgiften betalas in i samband med första kurstillfälle/bokad tid. Skulle eleven visa sig oförmögen att betala avgiften enligt överenskommelse med AP Academy erhåller sig AP Academy rätten att fakturera den totala summan i efterhand. Vid försenad betalning debiteras påminnelseavgift samt dröjsmålsränta med 2 procent per månad.

Övrigt

Skolan är berättigad till ändringar av kurstider, lektionsdagar, kurslängd samt priser. Eventuella ändringar meddelas i god tid.

I händelse av att studioutrustning ej fungerar under elevens användande skall han/hon omgående underrätta lärare/studiehandledare om problemet.

Eleven ansvarar för att inte sprida/dela med sig av något utbildningsmaterial, kursmaterial, eller annan viktigt information som delges till eleven under och efter dess utbildning hos AP Academy.

Eleven berättigar AP Academy att använda elevens produktioner, inlämnat material samt slutprojekt i marknadsföringssyfte till dess eleven meddelar annorlunda.

Eleven samtycker till att kvarstå i AP Academy’s elevregister till dess eleven meddelar annorlunda. För elev under 18 år erfordras även underskrift av elevens vårdnadshavare.

Din varukorg (0)

Total: $98.00

Checkout