Vanliga frågor.

Frågor om YH-utbildningar

Vanliga frågor om allting som har med vår YH-utbildning Ljud och Musikproducent att göra. Tveka inte att maila oss om just din fråga inte besvaras nedan!

Hur ansöker man till utbildningen Ljud & Musikproducent?

Ansökningsperioden är öppen en gång per år, vanligtvis mellan februari-april. Du ansöker under ansökningsperioden genom att klicka på knappen 'Ansök' på sidan med utbildningen, och skapar sedan ett konto på yh-antagning.se.

Du laddar också ner instruktionerna för årets arbetsprover på sidan med information om utbildningen. När du har skapat och färdigställt ditt arbetsprov så laddar du upp alla filer samt dina gymnasiebetyg i din ansökan på yh-antagning.se. 

Du hittar ansökningsknappen samt instruktionerna för arbetsprovet på denna sida. 

När öppnar ansökan?

Ansökan är öppen en gång per år, vanligtvis mellan februari och april. Du hittar datumen för varje ansökningsperiod på den utbildningens sida. 

Du brukar få svar på om du har fått en plats på utbildningen runt midsommar. 

Kostar utbildningen någonting?

Alla våra YH-utbildningar är helt gratis och CSN-berättigade. 

Varför skriver man antagningsprov?

Anledningen till att vi behöver se dina antagningsprov är för att vi ska kunna se att det finns goda möjligheter för dig att tillgodogöra dig utbildningen.

Att antagningsprovet är lika för alla gör att alla sökande jämförs på exakt samma premisser, vilket innebär att det blir rättvist. Antagningsprovet ger oss en chans att se vad du kan och vem du är utöver dina betyg. Det är dina svar på frågorna och det praktiska arbete du lämnar in som ger oss chans att ta reda mer om din musikaliska bakgrund och dina erfarenheter, samt bedöma om du tar dig an uppgifterna på ett kreativt sätt.

Kan jag ansöka även om jag inte har gymnasieexamen?

Absolut kan du det! Du kan ansöka till vår utbildning genom någonting som kallas reell kompetens. Har du inte en gymnasieexamen och vill åberopa reell kompetens så gör du det i din ansökan på yh-antagning.se. 

Därefter så laddar du ner detta formulär, som du fyller i och därefter laddar upp i din ansökan på yh-antagning.se. Formuläret är en kompetenskartläggning som hjälper oss att avgöra om du har kompetensen som krävs för att studera på våra YH-utbildningar även om du inte har gymnasieexamen. 

Hur fungerar antagningsprovet?

Antagningsprovet består av tre delar. Du kommer att läsa tydligare instruktioner till hur du genomför varje arbetsprov under varje respektive del i instruktionerna för antagningsprovet.

Del 1: Arbetsprov - Välj och skapa ett arbetsprov av två olika alternativ.

Del 2: Egna projekt - Ladda upp två egna låt-projekt.

Del 3: Berätta om dig själv - Frågor om dig och din tidigare musikbakgrund.

Läs instruktionerna noga! När du har skapat och genomfört alla delar av ditt antagningsprov så kontrollerar du att du har sparat alla filer i rätt namn och rätt format, och laddar sedan upp dem i din ansökan på yh-antagning.se.

 

Vad innebär det att hamna på reservlista?

Om du hamnar på reservplats till ett heltidsprogram innebär det att du får en plats om någon tackar nej till sin erbjudna plats. 

Behöver man ha egen utrustning för att läsa programmet Ljud & Musikproducent?

Du behöver inte ha någon egen utrustning för att börja på något av våra YH-program. 

De flesta föredrar att ha en egen laptop med en DAW installerad inför skolstart, men vi har lånedatorer om du inte har en egen dator och behöver låna en. Allt förutom dator finns till hands hos oss hela tiden och i våra elevstudios har vi midi-keyboard, monitorer, mikrofoner, gitarrer, hörlurar, ljudkort m.m.

Hur mycket tillgång får man till en studio?

Under utbildningen Ljud & Musikproducent så jobbar du mycket praktiskt och skriver och producerar ca. 1 låt i veckan. Du har därför stor tillgång till våra studios, och det finns alltid någon studio ledig för dig att tillgå. Totalt har vi 10 fullutrustade elevstudios till våra YH-elever. 

Inkluderar utbildningen någon praktik?

Du har en lång praktikperiod som avslutning på din utbildning. Praktikperioden är hela 16 veckor och det sista du gör innan din examen. Anledningen till att praktiken avslutar hela utbildningen är för att du sömlöst ska kunna börja jobba med din praktikplats, om det är så att du träffar rätt! 

Hur är kontakten med branschen?

Redan från dina första veckor i utbildningen så får du träffa personer från musikbranschen, och vartannat projekt som du jobbar med är på uppdrag från något förlag, skivbolag, företag eller organisation. Du är ständigt i kontakt med både producenter, låtskrivare, artister, A&R's, managers, chefer och andra spännande personer som arbetar inom musikbranschen; både som gästföreläsare, genom ledningsgruppen eller som uppdragsbeställare. På detta vis får du som elev gott om tid att bygga ditt nätverk och knyta viktiga kontakter inom ditt framtida yrkesliv, vilket är viktigt både inför din praktik, men också efter att du fått examen och ska ge dig ut i arbetslivet!

Är chansen stor att få jobb efteråt?

Varje yrkeshögskoleutbildning startas på grund av att den aktuella branschen är i behov av olika specifika kompetenser, och just YH-utbildningar och ger goda jobbmöjligheter efter avslutad examen. Enligt MYH får 9 av 10 studenter jobb inom 1 år efter avslutad examen.

Men efter din utbildning handlar det självklart också om dina ambitioner i kombination med dina tidigare erfarenheter, kontaktnät och personliga driv. Det vi kan garantera från AP Academy är support, ökade kunskaper inom det område du studerar och ett utökat kontaktnät.

Leder en YH-utbildning till anställning eller frilansjobb?

Utbildningen Ljud & Musikproducent leder främst till frilansjobb, vilket är varför vi har en kurs i entreprenörskap och företagande inkluderat i utbildningen. Det är viktigt att du förstår hur du kan jobba som frilansare och i projekt, och tjäna pengar på din musik när utbildningen är slut, så därför tar vi dig genom hela processen att starta enskild firma och börja fakturera för ditt jobb. 

Frågor om kurser

Vanliga frågor om allting som har med våra olika deltidskurser att göra. Tveka inte att maila oss om just din fråga inte besvaras nedan!

Kommer kurserna att gå vid fler tillfällen?

De flesta av våra kurser ges en till två gånger per termin. En del kurser ges dock oftare än så. Nästa kursstart kommer att publiceras snarast efter att vi har slutat ta emot ansökningar till aktuell kurs.

De flesta - men inte alla - av AP Academys heltidsprogram startar en gång per år, vid höstterminen. 

Hur stora är klasserna?

Antalet maxdeltagare per kurs varierar men är aldrig fler än 15 per kursstart. När du läser en kurs brukar antalet vanligtvis variera mellan 6 och 10 deltagare.

Om vi har tillräckligt många kvalificerade sökande till en distanskurs startar vi parallellgrupper.

Behöver man ha med sig någonting till kurserna?

För nästan alla våra kurser i musikproduktion så behöver du en egen dator med en DAW installerad, och ett par hörlurar. Vilken DAW du ska ha installerad beror på vilken kurs du väljer, och det står specifierat i kursbeskrivningen. De tre DAW som vi undervisar i är Ableton Live, Logic Pro och FL Studio. Vissa avancerade kurser i musikproduktion har inga specifika krav på DAW, och det betyder då att du kan läsa kursen oavsett vilken DAW du använder dig av.

Vi har fullutrustade studios i skolan med all musikutrustning som behövs för att du ska kunna spela in, skriva och producera musik. Som student på våra kurser i musikproduktion så har du tillgång till våra elevstationer med midi-keyboard, skärm, mus och tangentbord under lektionerna. Har du ej tillgång till en dator eller hörlurar så meddelar du oss detta före kursstart, och vi ordnar då en lånedator till dig.

Får man egen tid i era studios när man läser en kurs?

Du får olika mycket studiotid beroende på vilken kurs du läser. Läser du en av våra längre kurser på ≈ 1 termin så har du möjligheten att boka in dig på studiotid under helger.

Läser du våra kortare kurser så får du fortfarande mycket egen studiotid då vi alltid har mycket schemalagd tid för eget arbete under din kurs.

Vad är skillnaden mellan kurser som har samma namn?

Ibland erbjuder vi kurser som har samma namn men olika format. En kurs kan exempelvis erbjudas både på distans och kvällstid. Våra kursinnehåll på respektive kurs kan då skilja sig något åt, eftersom det ofta är olika kursansvariga och gästföreläsare. Läs om det aktuella kursinnehållet på respektive kurssida och jämför vilken som passar dig bäst. 

Hur vet jag om jag ska läsa en kurs i Ableton Live, Logic Pro eller FL Studio?

Vilken DAW (digital audio workstation) du använder beror dels på vilken dator du har, och dels på dina tidigare erfarenheter. Är du helt nybörjare så kan du välja fritt, baserat på din dator. Ableton Live fungerar till både Mac och PC, Logic Pro fungerar till Mac och FL Studio fungerar till Mac och PC.

Har du redan erfarenhet av någon av ovanstående DAWs så rekommenderar vi dig att boka en kurs i den DAW som du är bekväm i. 

 Vill du läsa mer om de olika programmen så kan du gå till vår guide

 

 

 

Hur vet jag vilken nivå jag ska välja?

Våra kurser är uppdelade på nivåerna: nybörjare, medel och avancerad.

Nybörjare: Denna nivå betyder att du kan läsa kursen även om du inte har någon tidigare erfarenhet inom musik, eller om ämnet som kursen handlar om är helt nytt för dig.

Medel: Denna nivå innebär att du ska ha kommit igång med ditt musikskapande och vara bekant med någon av de DAW som vi undervisar i. Du ska ha börjat skapa låtar, och förstå arrangemang, inspelning, grundläggande workflow och mixning. 

Avancerad: Denna nivå betyder att du är mycket duktig på musikproduktion och har producerat musik i flera år. Våra avancerade kurser ger dig spetskunskaper inom väldigt specifika områden och är ett bra komplement när du vill lyfta ditt musikskapande lite extra. 

 

Läs mer om de olika nivåerna och vad de betyder i vår guide

Kan man få CSN när man läser en kurs?

Våra deltidskurser är inte CSN-berättigade.

Frågor om distans/online

Vanliga frågor om allting som har med våra distanskurser att göra. Tveka inte att maila oss om just din fråga inte besvaras nedan!

Hur fungerar distanskurser?

En lektion i våra distanskurser har samma upplägg som en lektion på våra fysiska kurser. Alla lektioner på distanskursen streamas live, och ni möts i ett digitalt klassrum enligt kursens schema. Varje lektion är tre timmar lång, och lektionen upplägg innehåller både genomgång, eget arbete, individuell feedback med din instruktör och interaktioner med dina kurskamrater.

Instruktören kan när som under kursen hjälpa dig med ditt projekt, och genom att du kan dela skärm med instruktören så kan de också få insikt i dina projekt och hemarbeten på samma sätt som vid en fysisk kurs.

Hur går en lektion online till?

En lektion i våra distanskurser har samma upplägg som en lektion på våra fysiska kurser. Alla lektioner på distanskursen streamas live, och ni möts i ett digitalt klassrum enligt kursens schema. Varje lektion är tre timmar lång, och lektionen upplägg innehåller både genomgång, eget arbete, individuell feedback med din instruktör och interaktioner med dina kurskamrater.

Kan jag prata med kursledaren enskilt under en lektion?

Absolut! Din instruktör kan ta med dig till ett sk “breakout-room”, där du kan samtala med enbart instruktören, ställa frågor och få hjälp och feedback med dina projekt.

Hur kan kursledaren ge mig individuell hjälp under en lektion online?

När du behöver individuell hjälp av din instruktör, så tar din instruktör med dig till ett sk “breakout-room”, där du kan samtala med enbart instruktören, ställa frågor och få hjälp och feedback med dina projekt. Det är även där du kan dela skärm med instruktören, så att instruktören får tillgång till hela ditt projekt och snabbt och enkelt kan se vad du behöver hjälp med.

Hur kan jag interagera med mina kurskamrater under en lektion online?

Genom vårt videoverktyg Zoom kan våra instruktörer genomföra föreläsningar live, lägga upp video och säkerställa samtal i grupper online. Personligt möte med andra kursdeltagare får du genom att alla är synliga i bild, kombinerat med dialog och möjlighet att ha gruppsamtal.

Vad händer om jag har frågor eller inte hänger med under genomgången?

Det finns en funktion i vårt onlineverktyg Zoom som ger dig möjligheten att räcka upp handen i det digitala klassrummet. Din instruktör ser då att du har räckt upp din hand och kan hjälpa dig på precis samma sätt som när du räcker upp handen eller behöver hjälp i ett fysiskt klassrum.

Hur skiljer sig en lektion online mot en fysisk lektion?

Egentligen inte speciellt mycket. Du har samma möjligheter att interagera med både din instruktör och dina kurskamrater, och du har också möjligheter att påverka lektionens gång på samma sätt som när du är fysiskt på plats. Instruktören kan när som under kursen hjälpa dig med ditt projekt, och genom att du kan dela skärm med instruktören så kan de också få insikt i dina projekt och hemarbeten på samma sätt som vid en fysisk kurs.

Hur loggar man in i Zoom?

Vi använder Zoom för vår undervisning online. En kvart innan det är dags för en lektion så skickar din instruktör en länk till din mailadress.

För att ansluta till en lektion så klickar du på länken. Första gången du gör det blir du uppmanad att ladda ned en programvara som därefter automatiskt startar och du kan därefter välja att ansluta till mötet.

Frågor om ekonomi

Vanliga frågor om allting som har med ekonomi och kursavgifter att göra. Tveka inte att maila oss om just din fråga inte besvaras nedan!

Kostar YH-utbildningen någonting?

Vår YH-utbildning Ljud och Musikproducent är helt gratis och CSN-berättigad. 

Kan man få CSN när man studerar på AP Academy?

Till våra heltidsutbildningar inom YH kan du ansöka om CSN.

Till våra kurser är du inte berättigad studiestöd från CSN.

Kan man delbetala kurserna?

Absolut kan du det! Vi använder oss av Klarna, vilket innebär att du kan lägga upp din betalning väldigt flexibelt. Du väljer ditt betalsätt i samband med bokningen av kursen eller att du tackar ja till din plats, och kan då välja mellan de betalsätten som Klarna erbjuder. 

Du har möjlighet att delbetala din kursavgift helt räntefritt upp till 2 år. 

Kan någon annan betala för min kursbokning?

Det går jättebra. I samband med din bokning så skriver du in kursdeltagarens uppgifter i ett formulär, och betalarens uppgifter i Klarna checkout.

Frågor om ansökan och anmälan till kurser

Vanliga frågor om allting som har med anmälan och ansökan till våra kurser att göra. Tveka inte att maila oss om just din fråga inte besvaras nedan!

Hur ansöker man till en kurs?

Till samtliga av våra kurser ansöker du via hemsidan. Du fyller i din anmälan via kursens eller programmets sida under knappen “ansök”.

För att ansöka till vissa av kurserna och de flesta av heltidsprogrammen behöver du utöver att fylla i formuläret också bifoga filer i form av arbetsprover.

Se mer under respektive kurs på hemsidan vad som krävs för att söka just den kurs som du är intresserad av. 

Om det finns flera kursdatum öppna så var noga med att välj rätt kursdatum. 

När du har bokat och betalat (eller valt delbetalning) din kurs så är din plats helt bokad. Du får ett mail med all praktisk information inför kursstart ca. 14 dagar innan startdatum. 

Är min ansökan bindande?

Din ansökan till en kurs blir först bindande då du blivit erbjuden en plats på din valda kurs och sedan tackat ja till platsen, eller då du bokat och betalat för din plats. För de kurser där vi tillämpar antagningsbesked med svarskrav innebär det att du, för att behålla din plats i kursen, ska tacka ja senast det datum som anges i antagningsbeskedet.

Om du behöver avsäga dig platsen efter att du har tackat ja eller bokat och ångerrätten har löpt ut debiteras en avgift för administrativa- och uppläggningskostnader på 15 % av kursavgiften. Om du avsäger dig din plats när kursen startat återbetalas ingen del av kursavgiften. Studierna ska genomföras under den kursstart du blivit antagen till. Studieuppehåll kan bara beviljas vid sjukdom styrkt av läkarintyg.

Hur bedöms min ansökan när jag ansöker via ett ansökningsformulär?

Inom våra kurser tittar den kursansvarige på om dina förkunskaper och tillvägagångssätt gör att du kommer att ha nytta av kursen och ligga på en jämn nivå med dina kurskamrater. 

Vad innebär det att hamna på en reservlista?

När en av våra kurser blir fullbokad placeras du på en reservlista. Om en deltagare av någon anledning behöver hoppa av innan kursstart kontaktar vi personerna på reservlistan i turordning. Att stå på en reservlista innebär inte att du förbinder dig till något förrän du blir erbjuden en plats och sedan tackar ja.

Övriga frågor

Vanliga frågor om allting som ligger runtomkring våra kurser och utbildningar. Tveka inte att maila oss om just din fråga inte besvaras nedan!

Har ni några utbildningar i Göteborg eller andra städer i Sverige?

I dagsläget erbjuder vi endast kurser i Stockholm. Vi erbjuder dock ett antal intensivkurser som kan vara av intresse för deltagare bosatta utanför Stockholm och du kan givetvis ta en av våra distanskurser, oavsett var du bor!

Kan jag jobba samtidigt som jag går en kurs?

När du läser en kurs på AP Academy (kvällskurs, distanskurs, dagkurs etc.) går det givetvis bra att arbeta samtidigt. Även här gäller obligatorisk närvaro vid lektionstillfällena. 

Får man diplom/intyg efter att man gått färdigt en kurs?

Javisst! Kursintyg utfärdas på alla våra kurser under förutsättning att du är godkänd på de moment som måste uppfyllas under kursens gång, samt har minst 80% närvaro. Kursintyget får du under eller efter din sista lektion på kursen.

Hur mycket tid tar studierna?

Det varierar mellan våra olika kurser och framgår på respektive kurssida. Läs under rubriken "egen studietid" samt "lektionstillfällen" för att få en tydlig bild av vad som förväntas av dig inom den aktuella kursen. 

Hur stor är möjligheten att få ett jobb efter utbildningen?

Det går tyvärr inte att svara enkelt på, men säkert är att en kurs eller heltidsutbildning på AP Academy ger dig bättre förutsättningar. Efter din utbildning handlar det om dina ambitioner i kombination med dina tidigare erfarenheter, kontaktnät och personliga driv. På AP Academy garanterar vi dig ökade kunskaper inom det område du studerar och ett utökat kontaktnät. Ibland krävs det fler kurser och ibland räcker det med en kurs för att du ska ha möjlighet att byta jobb eller karriär.

Har du fler frågor?

Kontakta oss

Din varukorg (0)

Total: $98.00

Checkout